DDVT

Loge De Drie Verlichte Torens werd op 25 maart 1982 als eerste Tilburgse Loge 1-ddvt032geïnstalleerd.

Voor het eerst in de Tilburgse geschiedenis was er in Tilburg een werkplaats waar vrijmetselaren hun maçonnieke arbeid konden verrichten. Het wapen van de stad Tilburg siert het loge juweel, en de kleuren van het draaglint komen overeen met de wapenkleuren van de Hertogen van Bourgondië, waardoor op deze wijze loge De Drie Verlichte Torens ook qua kleur en beeltenis zeer nauw verbonden is met de stad Tilburg.

Gedurende de periode dat de loge in oprichting was werd er met raad en daad broederlijke steun geboden vanuit naburige loges. Met hun initiatief en gesterkt door de hun geboden steun, begonnen zo acht broeders aan een avontuur met ongewisse afloop. Hun frisse moed en innerlijk overtuiging werd beloond.

Nu, ruim dertig jaar later, bloeit de Loge. Er zijn momenteel 45 leden, wij hebben een volle arbeidstafel die op onze website is geplaatst,  en regelmatig worden nieuwe kandidaten ingewijd.